Sulfúric Projectes

Sulfúric Projectes és un laboratori de creació artística polivalent i dinàmic.

Però sobretot és la connexió entre el taller de Miguel Ángel Pascual, artista de llarga i reconeguda trajectòria en el món de les arts plàstiques i l’experiència en la gestió de projectes culturals de Cristina Mercadé.

D’aquesta col·laboració neixen projectes de comissariat, de coordinació de residències artístiques i de construcció d’un arxiu iconogràfic i de recerca dels projectes.